Nästa artikel

Omkring fem procent av Sveriges befolkning har dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter, och det här är något som Special Nest har belyst i flera artiklar. Här tipsar vi om tre av dem som tar upp ämnet ur olika vinklar: en personlig intervju med artisten Nassim Al Fakir, företaget Lingo Studios som arbetar med språkträning på webben och en ny screeningmetod för att tidigare upptäcka dyslexi hos lågstadieelever.

Några av artiklarna är Premium-artiklar, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Tre artiklar om dyslexi:

Nassim Al Fakir: "Låt inte diagnosen begränsa dig" - Han är den energiske ordkonstnären som fullkomligt sprutar ur sig meningar. Men vad få känner till är att Nassim har läs- och skrivsvårigheter och ibland till och med har svårt att tyda sina egna texter. Något han dock vägrar att låta sig stoppas av.

De har skapat en app för språkinlärning - Språkstörningar hos barn uppmärksammas allt mer. Amelie Grape, legitimerad logoped på företaget Lingo Studios, har lagt märke till detta och startat språkträningsappen "Mamborado" och frågasvar-tjänsten "Fråga logopeden".

Ny metod för att upptäcka dyslexi - Snabbt och träffsäkert. Optolexia har utvecklat en ny screeningmetod som bygger på ögonrörelsemätning och automatiserad dataanalys. Målet är att tidigare upptäcka lågstadieelever som är i riskzonen för dyslexi.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons