Nästa artikel

Det är ibland svårt att tolka och förstå yttre händelser i tillvaron. Lika komplicerat kan det vara att tolka, förstå och sätta ord på känslor och tankar. Skoltiden är en period i livet då eleverna utvecklar sociala färdigheter och bygger relationer – vilket också kan resultera i starka känslor och konflikter. Special Nest har skrivit flera artiklar om olika material som kan användas för att ge eleverna ett bättre förhållningssätt till känslolivet. Här kommer ett par tips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre artiklar om besvärliga känslor och hur dessa kan hanteras:

"Smarta tankar om starka känslor": I denna text berättar psykoterapeuten Solfrid Raknes om varför det är viktigt att lära barn att identifiera och hantera känslor – och hur detta kan göras i praktiken. 

"Lär känna känslorna":  I denna text tipsar Special Nest om ett särskilt spel, Känslokorten, vars grundtanke är att ge barn ökad kunskap om känslolivet.

"Lektioner i konflikthantering för en tryggare skolmiljö": Reportaget handlar om Norra Ängby skolor i Stockholm som har infört "bråka smartare"-lektioner med syftet att ge eleverna verktyg att stoppa konflikter i tid. En del av arbetet går ut på att lära eleverna att sätta ord på sina känslor och föra konstruktiva samtal när motsättningar uppstår.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons