Nästa artikel

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare och föreläsare. Hon har arbetat som övergripande specialpedagog inom ett centralt skolstöd och även anlitats som expert av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Dessutom har hon skrivit häftena "Vägledning för grundskolan" och Vägledning för gymnasieskolan" som bland annat handlar om hur skolor kan arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd. Special Nest har tidigare, redan 2017, publicerat en artikelserie med Gudrun Löwendahl Björkman. Här länkar vi till de fyra intervjuerna.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Special Nests artikelserie med Gudrun Löwendahl Björkman:

Del 1: I denna text berättar Gudrun Löwendahl Björkman om generella förmågor som är viktiga i skolan.

Del 2: Artikeln handlar om vad lärare ska tänka på vid användandet av stödinsatser i undervisningen.

Del 3: Här berättas om fallgropar och fördelar vid en utredning om särskilt stöd.

Del 4: I denna intervju diskuteras åtgärdsprogrammens betydelse och innehåll.

Kategorier: 
Skola
Annons