Nästa artikel

Det finns en mängd föreläsningar som beskriver hur man ska agera och tänka när man arbetar och möter barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. En föreläsning kan inspirera, ge ny kunskap och motivera till förändrade arbetssätt. Olika föreläsare tar upp olika inriktningar, men det gemensamma är att talarna pratar efter sina erfarenheter. Special Nest har intervjuat många erkända talare som arbetar inom skolutveckling och med npf-fokus. Här är några tips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tio artiklar om olika föreläsare med npf-fokus:

"Så lyckas du med samtalet": Socionomen Nåkkve Balldin berättar om hur man kan uppnå bra samtal med personer med npf.

”Kändes toppen att få diagnosen”: Andreas Brunnström föreläser om sina tankar om och erfarenheter av Aspergers syndrom.

"Kunskapen om hur barnens hjärnor utvecklas behöver bli bättre”: Psykologen David Edfelt intervjuas här om hur man med mer kunskap om hjärnan kan förebygga problemskapande beteenden.

"En länk mellan teori och vardag": Specialpedagogen Kenth Hedevåg berättar om vikten av ett gott samarbete mellan föräldrar och professionella.

"Lågaffektivt - en trend som smittar": Ett reportage om lågaffektivt bemötande där föreläsaren, psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén intervjuas.

"I stressen finns en risk att föräldrar och pedagoger blir arga på varandra": Psykologen Gunilla Carlsson Kendall berättar här om Specialpedagogiska skolmyndighetens material Samarbete med föräldrar.

"Artikelserie om stöd och anpassningar i skolan": Här kan du läsa Special Nests fyra intervjuer med specialpedagogen Gudrun Löwendahl Björkman om anpassningar och stöd i undervisningen.

"Upptäck elevers ojämna förmågor": Anna Sjölund berättar här om kartläggningsmaterialet Skolkompassen som ska hjälpa lärare att identifera elevers ojämna förmågor.

"Undvik stress och oro med en bra sommarplanering": Jessica Stigsdotter Axberg, som står bakom företaget Mrs Hyper, intervjuas här om hur sommaren kan planeras och organiseras på bästa sätt.

"Det finns så mycket fördomar om oss med asperger": Jill Carlberg Söderlund vill genom föreläsningar och bloggande öka kunskapen om Aspergers syndrom.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons