Nästa artikel

  • I sin nya bok skriver David Edfelt om hjärnans utveckling utifrån en rad olika områden, däribland förmågor, anknytning och socialt samspel.

I boken ”Hjärna i förskolan” gör psykologen David Edfelt en djupdykning i vad som händer i barnens hjärnor under förskoleåren. Hjärnforskning presenteras på ett lättförståeligt sätt, kopplat till situationer i vardagen. Med större kunskap om hjärnan blir det lättare att hitta lösningar och strategier för att jobba med problemskapande beteenden, menar han.

Silhuetterna av sex barn som går framåt i rad. I deras huvuden skimrar hjärnor i guld. Bilden pryder omslaget till psykologen David Edfelts senaste bok ”Hjärna i förskolan” som kommer ut under hösten.

– Mitt syfte med boken är att öka förståelsen av hur hjärnan fungerar samt vad som är viktigt att tänka på utifrån den kunskap som finns i dag. Det pratas väldigt lite om hjärnan i pedagogiska sammanhang och jag vill presentera det vi vet på ett lättbegripligt sätt.

Att han väljer att fokusera på just förskolan är föga förvånande. I sin yrkesgärning som psykolog har han tidigare arbetat som förskole-och skolpsykolog, inom barnpsykiatrin och som samordnare för 15 utredningsteam inom bland annat Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteenden har varit i fokus.

– Som psykolog är det centralt med hjärnans utveckling och de nya rön som kommer. Jag har saknat den här typen av litteratur för dem som jobbar med barn under de här extremt viktiga åren. Tanken är att det ska vara lätt att känna igen sig i situationer som beskrivs i boken.

 

Inte komplicerat
David Edfelt har tidigare skrivit "Utmaningar i förskolan - att förebygga problemskapande beteenden" och ger under hösten även ut boken ”Beteendeproblem i förskolan – om lågaffektivt bemötande” som han har skrivit tillsammans med psykologen Bo Hejlskov Elvén. Med ”Hjärna i förskolan” vill han renodla fokuset på just hjärnan ytterligare, och presentera forskningen på ett sätt som inte väcker motstånd.

– Det behöver inte bli komplicerat. Utgångspunkten är barn som på olika sätt har det tufft i vardagen, och en stor del av deras vardag är förskola eller skola. Det handlar om att förstå vanliga situationer som uppstår, utifrån kunskapen om hjärnan.

I boken tar David Edfelt upp hjärnans utveckling utifrån en rad olika områden, som förmågor och färdigheter, känslor, mat och sömn, anknytning, socialt samspel och lek, språk och kommunkation, trauma och stress.

– Det är en introduktion för att förstå vad som är viktigt att tänka på när det gäller barn och deras utveckling. De händer så mycket just under åren i förskolan, det är en otroligt viktig tid. Det pedagogerna jobbar med hela dagarna är ju faktiskt barnens hjärnor och de förändras varje dag. Medvetenheten och kunskapen om detta behöver bli bättre. 

 

 

Annons