Nästa artikel

  • ”Boken tar upp maktfrågor, hur vi ska hantera svåra situationer med starka affekter och utbrott – och hur vi ska analysera det efteråt”, säger David Edfelt, psykolog och aktuell med boken ”Beteendeproblem i förskolan – om lågaffektivt bemötande”. 

Premium Det är de vuxnas ansvar att hitta lösningarna, och se till att de passar det berörda barnet. Det menar psykologen David Edfelt som har skrivit boken ”Beteendeproblem i förskolan – om lågaffektivt bemötande” tillsammans med Bo Hejlskov Elvén.

Ett barn som behöver distans i en pressad situation kan lösa problemet med att springa iväg. Men den lösningen accepteras sällan av de vuxna personer som är närvarande. Ett troligt scenario är i stället att man då går efter. Detta skapar ett nytt problem för barnet, som inte längre får det utrymme han eller hon eftersträvade. Lösningen kan till exempel bli att barnet springer fortare för att behålla distansen, slår sig fri eller gör något annat för att inte längre känna

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons