Nästa artikel

Premium Att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar fungerar är viktigt för alla barn i skolan, och extra viktigt är det om barnet har NPF, menar Gunilla Carlsson Kendall, psykolog som medverkar på SPSMs npf-material ”Samarbete med föräldrar”. Är det stora problem i skolan som det är svårt att komma till rätta med, är det lätt att de vuxna kring barnet blir stressade av situationen och kritiska mot varandra.

Då det uppstår svårigheter i skolan har skolpersonalen ett annat utgångsläge än föräldrarna har. Pedagogerna har många elever i samma ålder att jämföra med och föräldrarna är vana vid sina barn. Ofta har pedagogerna sett svårigheter under ett längre tag innan de t.ex. tar upp med föräldrarna att det kan vara bra att genomföra en utredning av något slag. Det menar Gunilla Carlsson Kendall, psykolog som medverkar på Specialpedagogiska skolmyndighetens npf-material med en film

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons