Nästa artikel

  • Psykologen Gunilla Carlsson och specialpedagogen Anna Borg har skrivit boken "NPF för lärare", som bland annat handlar om hur npf påverkar elevers lärande.

Premium Hur elevens lärande i skolan påverkas av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar står i fokus i nya boken ”NPF för lärare”, men också vad som är just lärares uppdrag. Bakom boken står specialpedagogen Anna Borg och psykologen Gunilla Carlsson Kendall som betonar vikten av att kartlägga elevens svårigheter – innan åtgärder sätts in.

– Vi har kämpat för att kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skulle komma in på lärarutbildningarna, för vi vet att lärare har saknat det. Vi vänder oss just till lärare och beskriver de underliggande problemen hos barn med npf och hur lärandet påverkas, men erbjuder också pedagogiska redskap, säger Anna Borg. – Många lärare säger till oss att de inte är psykologer och att detta är en uppgift som de inte är utbildade för. Men vi menar inte att de ska fokuse

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons