Nästa artikel

  • Anna Borg är specialpedagog och arbetar som skolutvecklingskonsult med fokus på kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

  • Linda Hallberg är övergripande specialpedagog inom den centrala barn- och elevhälsan i Sundbybergs stad.

  • Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet och föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders, KIND.

  • Anna Borg, Linda Hallberg och Sven Bölte är aktuella med en bok som handlar om hur större och mindre övergångar kan underlättas i skolan.

  • Omslaget till boken God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan.

Premium Skoldagen bjuder på flera komplexa situationer, inte minst i form av olika övergångar som eleverna förväntas hantera helt själva. Vad kan ställa till det i övergångarna och hur kan man underlätta dessa förändringar för eleverna? I nya boken "God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan" får läsaren konkret vägledning.

Special Nest har intervjuat två av bokens författare, Anna Borg och Linda Hallberg, som vid sina handledande uppdrag mot skolverksamheter har upplevt att övergångar är något som återkommande tas upp. Skolvardagen präglas av flera både större och mindre övergångar: såsom att gå till matsalen, förflytten till fritids efter skoldagen, att eleven byter stadie eller allt vad det innebär att ta in en vikarie när den ordinarie läraren är sjuk. Båda ansåg dessutom att det fanns en b

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons