Nästa artikel

  • "Elevens röst väger tyngst och arbetssättet grundar sig i eleverna – det är trots allt eleverna som ska ha stödet för att komma till skolan varje dag. Deras utbildning står på spel", säger Anna Borg som tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall har skrivit en bok om Nytorpsmodellen.

  • Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen (Studentlitteratur 2018) består av fyra delar: förebygg problematisk skolfrånvaro, vad som kan leda till skolsvårigheter, hur problematisk skolfrånvaro åtgärdas samt hur Nytorpsmodellen implementeras på din skola.

Premium Betygsdokumentet är fyllt av F och streck, kanske har eleven inte ens varit i skolan på flera år. Och ofta finns npf med i bilden. Hur skapas egentligen mening och sammanhang i skolan? Den nya boken "Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen" besvarar frågan. Special Nest har intervjuat en av författarna, Anna Borg.

Redan i de lägre åldrarna i skolan ställs ökade krav på elevens förmåga att ta eget ansvar, att planera och organisera sig själv och sin kunskapsinhämtning. Det kan innebära att eleven förväntas att självständigt hantera klassrumsbyten, hämta och lämna rätt material, styra sig själv efter ett schema samt relatera till olika ämneslärare och gruppkonstellationer som varierar från lektion till lektion. – Ibland är det så att en elev inte går till skolan för att det bland

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons