Nästa artikel

  • Jörgen Thullberg och Erik Reinholdsson är kollegor på Återvändarskolan och arbetar för att elever med problematisk frånvaro ska få en fungerande skolgång.

Premium Återvändarskolan jobbar för att elever med problematisk frånvaro ska komma tillbaka till skolbänken. Lärarna Jörgen Thullberg och Erik Reinholdsson, som har utvecklat Återvändarskolans metod efter flera års arbete med elever som har hög frånvaro, menar att nyckeln till framgång är att snabbt etablera kontakt mellan eleven och hemskolan. 80 procent av verksamhetens inskrivna elever går vidare till gymnasiet, enligt deras egna siffror.

– Det handlar inte om att eleverna inte vill gå i skolan, de flesta vill och har försökt om och om igen, så att de blivit nästan utbrända. Det handlar om en oförmåga att gå till skolan så som den har varit utformad för dem. Vi jobbar med de individuella skälen hos varje elev för att få dem tillbaka till skolan, säger Jörgen Thullberg.   Jörgen Thullberg är ingenjör och lärare och halkade in i yrket via ett mattelärarvikariat. För tolv år sedan startade han Återvändars

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons