Nästa artikel

Premium De lovar att accelerera inlärningen, trimma hjärnan och förbättra arbetsminnet. Genom ström i hjärnan ska neuronernas kopplingar förbättras och den mentala kapaciteten öka. Men hur mycket ligger egentligen i löftena?

Tekniken heter transkraniell likströmsstimulering, eller tDCS efter engelskans transcranial direct current stimulation. En svag ström skickas in i hjärnan via elektroder kopplade till en strömkälla. Det kan verka läskigt, men tDCS skiljer sig ordentligt från den populärkulturella bilden av “psykiatriska experiment med elektricitet i hjärnan”. Det handlar inte om några elchocker: strömmen är så svag att personen som utsätts för behandlingen inte ens märker av den. tDCS present

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons