Nästa artikel

  • "Vektor bygger på att lära ut betydelsen av siffror och matematiska beräkningar utan ord, och istället använda spatiala representationer", säger Torkel Klingberg.

  • Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hans forskning har blivit väl uppmärksammad internationellt. Han har skrivit fackböckerna Hjärna, gener och jävlar anamma (2016), Den lärande hjärnan (2011) samt Den översvämmande hjärnan (2009).

Premium Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kämpar inte sällan med matematiken. Men undsättning finns: ett av de populära hjälpmedlen stavas Vektor, en app med tallinjen och spelifiering som verktyg.

Var tjugonde vuxen svensk har räknesvårigheter, vilket gör vardagen svår. Hur mycket ska jag betala i affären, när kommer bussen, vad är mitt personnummer? Att känna sig usel på att räkna sinkar även självbilden, välbefinnandet och den personliga utvecklingen, har Specialpedagogiska skolmyndigheten konstaterat. Mattesvårigheter är vanligt förekommande hos unga med npf, vilket Special Nest tidigare har skrivit om. Skälen är flera. Ibland vill inte eleverna ens försöka lösa up

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons