Nästa artikel

  • Joanna Lundin.

  • Anna Borg.

  • Annelie Karlsson.

Bättre anpassningar, nya arbetssätt och ökad kunskap. Det finns många olika professioner som arbetar inom skolans värld och samtliga är viktiga. Men utan drivna, engagerade och kunniga pedagoger skulle inte skolan klara sitt uppdrag. Därför vill Special Nest idag uppmärksamma tre pedagoger som har särskild kompetens inom npf-området. De föreläser, håller i workshops och skriver böcker om ämnet. Missa inte att läsa om deras engagemang!

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-intervjuer med drivna pedagoger:

"Ny bok om utanförskap i skolan": Detta är en intervju med Anna Borg, specialpedagog och verksam vid KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet). Hon har till exempel skrivit boken Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen som handlar om ett särskilt arbetssätt som uppstod på Nytorpsskolan utanför Stockholm där Anna Borg var mentor.

"Hon brinner för ökad npf-kunskap" Här har vi pratat med specialpedagogen Annelie Karlsson som bland annat driver företaget Funkkonsulten och som har skrivit boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro tillsammans med psykologerna Maria Bühler och Terése Österholm.

"Hon vill göra skolan mer npf-anpassad":  Detta är en artikel om boken En skola som fungerar – för alla, skriven av läraren, handledaren och npf-pedagogen Joanna Lundin. I boken visar hon bland annat hur skolans personal konkret kan skapa tillgänglighet och därmed inkludering för samtliga barn.

Kategorier: 
Skola
Annons