Nästa artikel

I dag arrangeras DLD Awareness Day, eller Språkstörningsdagen, världen över. Syftet är att sprida kunskap om språkstörning, som kallas developmental language disorder (DLD) på engelska. Special Nest rapporterar regelbundet om språkstörning, bland annat om hur skolan kan hjälpa elever med språkliga svårigheter. Här är 6 lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

6 Special Nest-artiklar om språkstörning och språksvårigheter hos barn:

"Så kan lärare stötta vid språkstörning": Många elever med språkstörning halkar efter i undervisningen och missar att nå kunskapsmålen i dagens språkfokuserade skola – inte minst för att dessa elever tenderar att gå under radarn. I denna artikel berättar forskaren och logopeden Anna Eva Hallin om hur lärare kan upptäcka och hjälpa elever med språkstörning.

"Personalen är verkligen top notch": Denna artikel handlar om den kommunala resursskolan Brageskolan i Sollentuna, som riktar sig till elever med generell språkstörning.

"20 fakta om språkstörning": Hur påverkas lärandet av bristande språkutveckling? Och vad beror språkstörning på? Här listar Special Nest korta fakta om språkstörning.

"Så kan förskolan stötta barn som har språkstörning": En artikel om boken Värt att veta om språkstörning som innehåller många konkreta råd om hur förskolan kan hjälpa barn med språkstörning.

"Ett halvår har stor betydelse": Här berättar vi om en studie från Uppsala universitet som har visat att den språkscreening som har använts för treåriga barn med fördel kan genomföras ett halvår tidigare.

"Barn med språkstörning kan ha svårt att bygga relationer": Detta är ännu en intervju med logopeden Anna Eva Hallin som har skrivit boken Förstå och arbeta med språkstörning. Genom boken vill hon öka medvetenheten om de språkliga kraven i skolan och ge råd om hur barn med språkstörning kan stöttas.

Kategorier: 
Skola
Annons