Nästa artikel

Premium Hur påverkas lärandet av bristande språkutveckling? Och vad beror språkstörning på? Special Nest listar korta fakta.

1. En språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att ett barn som i övrigt har en normal utveckling och normal hörsel inte tillägnar sig språket som förväntat. 5–8 procent av barn i förskoleåldern har någon form av språkstörning.   2. Alla människor föds med drivkraften att kommunicera. Men utvecklingen av språket bygger på att andra runt omkring en kommunicerar. Omgivningen har därför en stor roll i ett barns språkutveckling, när barnet imiterar, st

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons