Nästa artikel

Premium Tidiga insatser för barn med språkstörning rustar dem för livet. Det är övertygelsen på Språkförskolan Bamse i Stockholm där barnen får logopedbehandlingar parallellt med sin vanliga förskoleaktivitet.

– Vi får feedbacken från många familjer att det varit livsavgörande för deras barn att få komma till en sådan här verksamhet. Det finns en tanke att alla ska kunna ingå överallt och vara inkluderade. Våra barn har varit integrerade men inte känt sig inkluderade. När de är här känner de sig helt vanliga och får bygga upp sitt språk och sin självkänsla och bli starkare på många sätt. Vi ser att de är som en omvänd hand från att de kom till dess de slutar. De behöver de

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons