Nästa artikel

Premium Det finns tydliga samband mellan språkstörning och ytterligare neuropsykiatriska svårigheter. Det har flera forskare sett.

– Jag tror att språkförmåga är en av våra viktigaste kognitiva förmågor. Det kan säkert finnas en liten grupp barn som enbart har problem med språket men ofta hänger de språkliga svårigheterna samman med andra saker, t.ex. annorlunda kontakt och beteende säger Carmela Miniscalco, logoped och universitetslektor. Hon har arbetat som logoped sedan 1986. I hennes forskning har det visat sig att fler än hälften av de barn som vid 2,5 års ålder har språkliga svårigheter senare vis

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons