Nästa artikel

  • Under 2013 upptäcktes att dricksvattnet från ett av två kommunala vattenverk i Ronneby var kraftigt förorenat av PFAS.

  • Carmela Miniscalco är logoped på Drottning Silvias barnsjukhus och adjungerad professor på Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet.

Premium Barn som under fostertiden utsätts för höga halter av PFAS-ämnen får oftare remiss från BVC till logoped än andra barn. Flickor som utsatts för höga halter har också en ökad risk att diagnosticeras med språkstörning – men inte pojkar. Det visar en färsk svensk studie. "Effekten av PFAS är olika för flickor och pojkar. Det tror vi beror på att flick- och pojkfoster har olika hormoner", säger logopeden och forskaren Carmela Miniscalco till Special Nest.

PFAS är industriellt framställda kemikalier. Idag finns cirka 10 000 sådana ämnen. Många PFAS är fett-, smuts- och vattenavvisande. De används i impregnering av textilier, läder och pappersförpackningar, men även i till exempel rengöringsmedel och brandskum. Befolkningen i Sverige får i sig låga halter av PFAS från mat och inomhusmiljö, vilket kallas bakgrundexponering. Men lokalt exponeras människor för betydligt högre halter i områden där dricksvattnet har förorenats med

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons