Nästa artikel

  • "Vid en kombination av kemikalier får man effekter som länge har gått under radarn", säger Carl-Gustaf Bornehag.

  • Carl-Gustaf Bornehag är professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Premium Exponering under graviditetsperioden för en kritisk kombination av vanliga kemikalier är kopplat till försenad språkutveckling hos barnet. Samma kemikaliecocktail gav upphov till beteendeförändringar hos djurmodeller och påverkade även gener med betydelse vid uppkomsten av autism. Det visar en unik, tvärvetenskaplig studie.

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, är en av forskarna bakom den unika studien som nyligen har uppmärksammats i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science och som har involverat tretton lärosäten i Sverige, Europa och USA. Totalt 2000 mammor och nästan lika många barn i Sverige medverkade i den omfattande undersökningen som har finansierats med ekonomiska medel från EU. Målet för forskarna var att identifiera en cocktail av olika van

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons