Nästa artikel

Premium Tidigare forskning visar att kontakt med vissa mjukgörande ämnen, så kallade ftalater, kan öka sannolikheten att barn föds med autism eller ADHD. Forskare vid Karlstads universitet undersöker hur exponering för hormonstörande ämnen påverkar hjärnans utveckling i tidig ålder.

Inom SELMA-studien har Karlstadsforskarna undersökt förekomsten av ftalater och andra hormonstörande ämnen hos 2300 kvinnor som blev gravida 2007. Kvinnornas barn är med i studien ända från fosterstadiet. I höstas fyllde barnen i studien sju år. Då inleddes hälsoundersökningar av dem. Syftet med SELMA-studien att studera sambandet mellan hormonstörande ämnen och hälsa. Man har valt ämnen som många utsätts för dagligen. Mjukgörare som ftalater finns i människornas omgivning,

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons