Nästa artikel

  • Maria Marinopoulou arbetar som specialistpsykolog på barn- och ungdomshabiliteringen inom Region Värmland.

  • Genrebild. Flickan på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Ett mer begränsat ordförråd vid 2,5 års ålder hänger ihop med mindre utvecklade kognitiva funktioner i den tidiga skolåldern. Samtidigt har de kognitiva förmågorna betydelse för hur elever med autism och adhd klarar sig i skolan. Det framkommer av forskaren och psykologen Maria Marinopoulous avhandling om den komplexa relationen mellan kognition och utvecklingsrelaterade diagnoser. "Jag tror att undervisningen kan skräddarsys ytterligare om det finns ett närmare samarbete mellan lärare, specialpedagoger och skolpsykologer", säger hon till Special Nest.

De kognitiva förmågorna är viktiga både i skolan och i arbetslivet. Det kan handla om verbal förmåga (att förstå och hantera språket), perceptuell förmåga (att orientera sig rumsligt, känna igen mönster och lösa logiska problem) och arbetsminne (att kunna lagra och använda information i stunden). I sin avhandling, som nyligen lades fram vid Göteborgs universitet, har Maria Marinopoulou undersökt relationen mellan sådana kognitiva förmågor och utvecklingsrelaterade funktionsne

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons