Nästa artikel

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Pia Tallberg är specialist i neuropsykologi och forskare vid Lunds universitet.

Premium En sävligare utveckling av den verbala förmågan hänger ihop med lägre betyg medan nedsatta exekutiva funktioner är kopplat till symtom på depression, ilska och ångest. Det visar psykologen Pia Tallbergs avhandling om hur barn med adhd utvecklas över tid. Hon ifrågasätter nu den teoritunga skolan och menar att såväl skolan som vården behöver bli bättre på att stötta upp planerings- och organisationsförmågan hos barn med adhd.

Pia Tallberg, specialist i neuropsykologi och forskare vid Lunds universitet, har i över 20 år arbetat som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin och barnhabiliteringen. Där har hon mött många unga som har utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, såsom adhd. Denna diagnos finns hos cirka sex procent av befolkningen och kännetecknas främst av uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet, något som kan ställa till det för individen såväl i skolan som i arbetsl

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons