Nästa artikel

  • Genrebild.

  • Linda Hägers avhandling rör exekutiva funktioner vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism.

Premium Hos barn med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism fungerar de exekutiva funktionerna annorlunda än hos neurotypiska barn. Det framgår av en avhandling där hjärnans aktivitet har analyserats. Denna forskning kan bidra till bättre diagnostik och ökad förståelse för exekutiva svårigheter, menar forskaren Linda Häger.

I de flesta psykiatriska utredningar används föräldrar och lärare som informanter samt skattningsskalor och olika tester av barnen. – Det är bra metoder, men det är inte alltid det blir tydligt med hänsyn till diagnos. Ofta önskar man ytterligare information för att bli säker och metoden i denna studie mäter hur hjärnan arbetar medan barnet löser uppgifter, så att vi kan studera hjärnans aktivitet mer objektivt, säger Linda Häger till Special Nest. Linda Häger, som har utbil

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons