Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Linda Plantin Ewe är lektor i specialpedagogik på högskolan i Kristianstad.

Premium Samspelet kan ofta vara ansträngt mellan pedagoger och elever med adhd. Ny forskning visar att en särskild intervention kan stärka lärares relationskompetens, vilket inte bara förbättrar relationen till eleverna utan också gynnar den pedagogiska processen. ”Min forskning visar att lärare måste ha både generell förståelse av funktionsnedsättningar och en relationell beredskap”, säger forskaren Linda Plantin Ewe till Special Nest.

Linda Plantin Ewe är i grunden förskollärare och grundskollärare, men ville veta mer om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så hon utbildade sig även till specialpedagog. Under många år undervisade hon på en resursskola för elever med olika npf och började därefter som adjunkt i specialpedagogik vid högskolan i Kristianstad. När hon sökte till forskarskolan i specialpedagogik för lärarutbildare, som även kallas SET eller Special Education for Teacher Educator

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons