Nästa artikel

Elever med NPF får inte tillräckligt med stöd från skolan i övergången till vidare studier och arbetsliv. Skolan behöver kombinera ett riktat pedagogiskt och psykosocialt stöd för lärande. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Vedrana Bolic Barics nya avhandling undersöker vilket stöd i skolan elever med neuropsykiatrisk problematik som ADHD och Aspergers syndrom själva beskriver som betydelsefullt för vidare studier och arbetsliv. Det skriver skolporten.se

Resultaten av avhandlingen visar att skolan behöver kombinera ett riktat pedagogiskt och psykosocialt stöd för lärande. Eleverna själva upplever att stödet är otillräckligt och fragmenterat och att det inte relaterar till deras individuella behov. Avhandlingen visar också att gruppen elever med adhd använder datorn till skolaktiviteter i mindre omfattning än elever med rörelsehinder och andra elever. Eleverna själva beskriver att de har mycket nytta av att använda datorn och internet för att läsa, skriva och kommunicera med andra elever och för att planera sin skolsituation men att det inte alltid finns möjlighet att använda dator.

Avhandlingen i sin helhet lyfter fram vikten av samarbete mellan olika professioner som lärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, arbetsterapeuter på habiliteringen men också samarbete mellan andra aktörer som skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och vuxenutbildningen.

Kategorier: 
Skola
Annons