Nästa artikel

  • Malmaskolan har de senaste fyra åren tagit emot 120 studiebesök från andra skolor som vill lära sig mer om Malmas elevhälsoarbete.

Premium Stärkt elevhälsoarbete och hundraprocentig gymnasiebehörighet. På Malmaskolan i Köping har de insett att det finns ett starkt samband mellan elevhälsan och studieresultaten.

År 2001. Malmaskolan som ligger i Kolsva i Köpings kommun är en tämligen typisk svensk grundskola. Skolan har ungefär 90 anställda och 615 elever, varav drygt 15-20 procent är i behov av någon form av särskilt stöd i undervisningen. Majoriteten av eleverna kommer (och så är fallet än idag) från hemförhållanden utan akademisk bildningsbakgrund och studieresultaten tangerar riksgenomsnittet. Det betyder att 85 procent av eleverna går ut högstadiet med gymnasiebehörighet medan 15

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons