Nästa artikel

  • Genrebild. Enligt Skolinspektionens genomgång behöver 22 av 30 granskade skolor bli bättre på att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med npf.

  • Siri Morawski är utredare på Skolinspektionen och författare till rapporten om skolors arbete för att anpassa undervisningen för elever med npf.

Premium Två av tre skolor behöver bli bättre på att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Detta visar Skolinspektionens granskning av vad 30 högstadieskolor gör för att underlätta skolgången för denna elevgrupp. På flera av skolorna saknades ett regelbundet samarbete mellan lärare och specialpedagoger. "Rektorn hade behövt skapa ett gemensamt arbetssätt på skolan, till exempel med en mötesstruktur för lärare, specialpedagoger och annan personal", säger Siri Morawski, utredare på Skolinspektionen.

Special Nest rapporterar återkommande om den svåra skolsituationen för elever med neuropsykiatriska diagnoser, till exempel om att barn med autism har betydligt högre frånvaro och lägre betyg än elever utan denna diagnos. Även många unga med adhd missar kunskapsmålen. Skolorna har till uppgift att anpassa undervisningen för denna elevgrupp, bland annat med syftet att kompensera för de svårigheter som är förknippade med diagnoserna. Nu har Skolinspektionen i en granskning tittat n

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons