Nästa artikel

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Omslaget till Maja Lindqvists bok.

Premium Elevhälsan ska jobba förebyggande och hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen, men i praktiken är det framförallt akuta ärenden som hamnar på elevhälsans bord. På många håll saknas dessutom en organiserad samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska personalen. I en ny bok berättar gymnasieläraren och specialpedagogen Maja Lindqvist om hur lärarna i samarbete med elevhälsan kan identifiera och förebygga skolsvårigheter.

I början på december förra året publicerade Special Nest en artikel om en studie som visade att närmare hälften av barnen med autism inte når godkända betyg i grundskolans kärnämnen. En läsare kommenterade då valet av rubrik. I stället för ”många elever med autism når inte kunskapsmålen” borde rubriken ha varit ”skolsystemet lyckas inte göra kunskapen tillgänglig för elever med autism”, ansåg läsaren. Poängen var alltså (mycket riktigt) att den låga måluppfyllel

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons