Nästa artikel

  • Hugo Wester är undervisningsråd på Skolverket.

  • Sofia Kvist Lindholm är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet.

  • Maria Unenge Hallerbäck är överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Region Värmland.

  • Genrebild. Ungdomarna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Nyligen skrev Special Nest om Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” och deras förslag om livskunskap på skolschemat för att lära ut exempelvis självmedvetenhet. Men livskunskapsprogrammen har väckt debatt och kritiserats i forskning och media. Special Nest intervjuar undervisningsrådet Hugo Wester, forskaren Sofia Kvist Lindholm och läkaren Maria Unenge Hallerbäck om förslaget.

– Livskunskapsprogrammen handlar om att stärka barn och att förebygga psykisk ohälsa. Att lära sig att hantera starka känslor har ett värde för alla människor, säger Maria Unenge Hallerbäck, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Region Värmland. Hon är även sakkunnig vid SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och medlem i Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp Kraftsamling för ungas psykiska hälsa, som har föreslagit fem insatser för att bryta oh

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons