Nästa artikel

  • Mycket av arbetet som sker under Din Rätts flagg handlar om att sprida information. Nicole Wolpher och Johanna Wester utbildar personer som jobbar nära brukarna. Tanken är att göra bemötandet bättre.

  • Mycket av arbetet som sker under Din Rätts flagg handlar om att sprida information. Nicole Wolpher och Johanna Wester utbildar personer som jobbar nära brukarna. Tanken är att göra bemötandet bättre.

Svårigheter att få jobb, kortare livlängd, och en vårdapparat som viftar bort ens problem. Det är bara några av sätten som människor med psykisk ohälsa diskrimineras på. Men det finns en motkraft. Projektet “Din Rätt” ska kartlägga och stoppa diskrimineringen.

Under de ett och ett halvt år som projektet “Din Rätt” funnits har hundratals personer som lider av psykisk ohälsa eller har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hört av sig för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Vi får in så mycket historier, vi har fått in över 350 ärenden på knappt ett och ett halvt år bara till vår kostnadsfria rådgivning, säger Johanna Wester som är projektledare.

Historierna ska fungera som ett underlag i arbetet med att motverka diskriminering. Och de visar att diskriminering på grund av psykisk ohälsa är mer utbredd än de flesta tror.

Johanna Wester radar upp siffror som visar hur svårt det är att lida av psykisk ohälsa: Femtio procent upplever sig diskriminerade inom psykiatrin eller vården. De med allvarlig psykisk ohälsa lever 15-20 år kortare än andra.

– Det är saker som är helt oacceptabla! En av fyra chefer vill inte anställa någon med psykisk ohälsa. Fyra av tio har valt att inte berätta om sin psykiska ohälsa på arbetsplatsen. Var fjärde har känt sig diskriminerad när det gäller att få ett arbete. Sådana siffror talar sitt eget, obehagliga språk, säger hon.

 

Två typer av diskriminering
Rent konkret kan diskrimineringen ta sig uttryck på en mängd olika sätt. Johanna Wester föklarar att den kan delas upp i två olika delar. Den ena är en konkret form. Att inte få ett jobb man är bäst kvalificerad för, eller att få sämre vård än andra.

– Någon kanske kommer till en ny läkare och säger att man har ont i magen. Så säger läkaren, jag ska hjälpa dig, jag ska bara titta på din journal först. Och där står att patienten har erfarenhet av psykiatrin. Då kanske man får remiss till en psykiatriker, fast man egentligen behöver någon som kan titta på en eventuell cancertumör eller bristande blindtarm!

Den andra typen av diskriminering är svårare att komma åt, men för den sakens skull inte mindre viktig. Det handlar om ett ständigt nedlåtande inställning till den som har psykisk ohälsa.

– Det är det här lilla underskattandet eller underkännandet som äger rum i det fördolda varenda dag för den här gruppen människor. Det som kanske är svårare att peka på i exempelvis en domstol, att underskattas i nästan alla möten med samhället. Att folk inte tar en på allvar.

 

Ska påverka politiker
Mycket av arbetet som sker under Din Rätts flagg handlar om att sprida information. Johanna Wester och hennes kollega, socionomen Nicole Wolpher, utbildar personer som jobbar nära brukarna. Tanken är att göra bemötandet bättre. Men det finns också en tanke om att påverka samhälltets makthavare genom att påtala diskrimineringen. Idag finns stora kunskapsluckor. Genom att tillgängliggöra kunskap kan förändringarna ske snabbare, är förhoppningen. För närvarande genomför Din Rätt en sammanställning av all befintlig forskning om diskriminering på grund av psykisk ohälsa i Sverige.

– Det blir en rapport, som kommer i höst och bygger på jätteomfattande researchunderlag. Den ska vi försöka nå ut med till riksdagsledamöter, beslutsfattare, makthavare av olika slag, säger Johanna Wester.

 

Kostnadsfri rådgivning hjälper
En annan del av Din Rätts verksamhet är den kostnadsfria rådgivningen. Förutom att samla in berättelsernafår den som ringer veta vilka rättigheter man har. Hur ser lagen ut? Vart kan man vända sig för att få sitt fall prövat juridiskt?

Johanna Wester säger att hon blir inspirerad av alla de berättelser hon får ta del av, både från brukare, patienter och anhöriga.

– Folk har ett fantastiskt tålamod. När man hör hur mycket personer med psykisk ohälsa får utstå av sin näromgivning eller av samhället, och ändå håller modet uppe.

– Det blir ofta ett samtal i samtalet om vilka vi människor är. Hela tiden finns en personlig dimension i mötet. Det ger även mig tröst och hopp. Och inte minst bränsle till det fortsatta arbetet.

 

– Är arbetet någonsin frusterande?
– Ja, det kan vara frustrerande, Det är tråkigt att förändringarna går så långsamt. Det krävs verkligen att man tar ett djupt andetag varje dag och fortsätter kavla upp ärmarna fast man ibland känner att det tar för lång tid. Och det finns också dagar då man tänker man håller upp händerna för att försöka stoppa ett vattenfall. Fördomarna kommer med en sådan kraft.

Projektet Din Rätt upphör under 2017. Telefonrådgivningen stänger, och den som vill ha hjälp får vända sig någon annanstans. Johanna Wester hoppas att hon och Nicole Wolpher tills dess ska ha hunnit sprida kunskapen om diskriminering i tillräcklig omfattning för att bollen ska rulla vidare.

– Vad är din långsiktiga förhoppning med arbetet?
– Jag vill att alla personer får njuta av glädjen av att komma till sin rätt, att vara delaktiga och känna sig inkluderade. Det handlar om att höja allas vår livskvalitet. Men också att personer med NPF eller psykisk ohälsa ska kunna ägna sig ostört åt att vara människor. Att kolla skräckfilm, hångla, göra politisk karriär, bygga hus. Allt det vi är på jorden för att göra.

Projektet Din Rätt

  • Projekt för att uppmärksamma diskriminering på grund av psykisk ohälsa
  • Finansieras av allmäna arvsfonden och löper över tre års tid
  • Upphör 2017
  • Vill “sprida kunskap om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa, ge tips till personer som upplever sig ha blivit diskriminerade och ge råd om vart du kan vända dig för att få stöd, information eller upprättelse.”
  • Telefonrådgivningen har nummer 076-555 51 99 och är öppen måndagar och onsdagar 13-15, tisdagar och torsdagar 10-12.
  • Läs mer om Din Rätt på: http://www.nsph.se/projekt/projektet-din-ratt/
Annons