Nästa artikel

Psykisk ohälsa är vanligare bland hbtq-personer än samhället i stort. Ett tecken på minoritetsstress, enligt Socialstyrelsen.

– Vi ser en betydligt högre förekomst av psykisk ohälsa och användning av psykofarmaka bland hbtq-personer, vilket kan tolkas som ett tecken på stressrelaterad ohälsa i gruppen, så kallad minoritetsstress, säger Johanna Jupiter, ansvarig för hbtq-frågor på Socialstyrelsen.

Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. En ny studie visar att det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol i hbtq-gruppen. Det finns även en ökad risk för självmord.

I studien ingår totalt omkring 1,3 miljoner personer i olikkönade äktenskap och 10 000 personer i samkönade äktenskap som gift sig 1995-2012. Uppgifter om psykiatriska diagnoser, psykofarmaka och mortalitet har inhämtats från Socialstyrelsen nationella register.

Resultaten av studien visar att riskbruk och beroende var särskilt vanligt bland kvinnor i samkönade äktenskap. Bland unga kvinnor i 30-årsåldern var förekomsten upp till sex gånger högre än bland övriga gifta kvinnor i samma ålder. Riskbruket utgjordes framför allt av alkohol. Bland männen i samkönade äktenskap fanns en ökad förekomst av allvarlig psykisk sjukdom som exempelvis schizofreni eller liknande tillstånd.

Annons