Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Miriam Martini är doktorand inom psykiatrisk epidemiologi på Karolinska Institutet i Stockholm.

Premium Totalt 32 av 100 kvinnor med autism har varit inlagda på sjukhus till följd av psykisk ohälsa såsom depression och ångest, vilket kan jämföras med 5 av 100 personer utan denna diagnos. Det visar en stor registerstudie från Karolinska Institutet i Stockholm. ”Bekymmersamt resultat”, säger doktoranden Miriam Martini till Special Nest.

Sedan tidigare är det känt att personer med autism löper ökad risk för samtidig psykisk ohälsa, såsom ångest och depression. Det har också funnits indikationer från forskningen att risken för att drabbas av psykisk ohälsa är extra hög hos flickor och kvinnor med autism, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bland annat kännetecknas av svårigheter i den sociala kommunikationen och interaktionen. Miriam Martini, doktorand inom psykiatrisk epidemiologi på Karolinska Institu

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons