Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Risken för självmordsförsök och självmord är högre bland personer med autism än hos befolkningen i övrigt. Det visar en ny svensk studie. Extra hög risk för suicidbeteenden finns inom gruppen av kvinnor som har både autism och adhd.

Nyligen har forskare vid Karolinska institutet i Stockholm slutfört en epidemiologisk studie om kopplingen mellan suicidbeteenden och autismspektrumdiagnos (ASD). I studien har forskarna analyserat data från de svenska hälsoregistren. Totalt analyserades data från 55 000 personer med autism, vilket sedan jämfördes med en kontrollgrupp på 270 000 personer ur den övriga befolkningen. Resultat visade att risken för både suicidförsök och suicid är generellt sett högre bland kvinnor o

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons