Nästa artikel

  • "Otillräcklig kunskap kan göra att psykisk ohälsa inte upptäcks i tid och varje suicidförsök är ett misslyckande för samhället, säger Tatja Hirvikoski, en av forskarna bakom en ny KI-studie om sambandet mellan autismspektrumtillstånd och risken för suicidförsök.

Premium Suicidförsök är långt vanligare inom gruppen med autismspektrumtillstånd jämfört med övriga befolkningen, visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskare efterfrågar fler förebyggande insatser för att komma till bukt med det dystra mönstret.

Självmord brukar beskrivas som en tragedi inte bara för individen utan också för omgivningen, som efteråt brottas med obesvarade frågor och känslor av skuld och otillräcklighet. Årligen begår cirka 1100 människor självmord i Sverige, vilket är ungefär tre personer om dagen, enligt statistik från Socialstyrelsen. I studie från 2016 av forskare vid Karolinska institutet i Stockholm framkom ett samband mellan autism och förhöjd risk för förtida död – med suicid som vanlig dö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons