Nästa artikel

  • Försjunken i meditation. Genrebild.

  • Tatja Hirvikoski är forsknings- och utvecklingschef vid Habilitering och hälsa i Stockholm.

Premium Intryckskänslighet och svårigheter i det sociala samspelet kan göra vardagen extra stressig för personer med autism. Habilitering och hälsa i Stockholm har därför startat en mindfulnesskurs där vuxna med autism lär sig meditations- och yogaövningar för att bli bättre på att handskas med stress. Nu utvärderas kursen i en forskningsstudie – och de initiala resultaten är positiva. Special Nest har intervjuat projektledaren Tatja Hirvikoski.

Meditation och yoga är två samlingsbegrepp för olika kontemplativa tekniker och övningar som sedan länge är flitigt använda inom buddhismen och hinduismen. Under 1900-talet har sekulära meditationsmetoder fått stor spridning i västvärlden, inte minst tack vare insatser av den amerikanske forskaren Jon Kabat-Zinn. Han utvecklade på 70-talet mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, en cirka två månader lång och idag väletablerad utbildning där deltagarna får lära sig olika tekn

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons