Nästa artikel

  • Pegasus riktar sig till vuxna personer som har adhd och till deras närstående.

Premium Öka kunskapen om adhd och stärka patienterna. Detta är syftet med Pegasus – en psykoedukativ kurs för vuxna med adhd och deras närstående.

– Mina kolleger och jag kände för några år sedan en frustration över att vi inte alltid kunde erbjuda patienterna så mycket i form av behandling eller stöd efter ställd adhd-diagnos. Många patienter hade behov av att komplettera läkemedel med andra insatser och vi fick också många frågor från anhöriga, säger Tatja Hirvikoski, neuropsykolog och docent vid Karolinska institutet. Därför startades kursen Pegasus som erbjuds vuxna med adhd och deras närstående. Syftet är att ö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons