Nästa artikel

Premium Stress, framför allt långvarig, är dåligt för oss. Den sätter sig på hjärnan och försämrar vår mentala kapacitet. Personer med NPF är ofta extra känsliga för stress. "Det är viktigt att omgivningen hjälper till att anpassa miljön" säger Tatja Hirvikoski, forskare och specialist i neuropsykologi.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  kan bli stressade av situationer som andra inte alls upplever som stressande, medan saker som andra tycker är stressigt inte stör dem alls. – Personer med NPF, typ autism och adhd upplever mer stress i sin vardag, och de har svårt att hantera alla stressmoment. De kan ha svårt med överblick, att organisera och planera vardagen samt att klara av informationsflödet i dagens samhälle. Det blir lätt kaotiskt, säger Tatja Hirvikoski,

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons