Nästa artikel

  • Syftet med boken är att öka förståelsen för autism och bidra till att personer med autism och deras anhöriga kan få en bättre tillvaro.

  • Torbjörn Engström bor i Stockholm och är vårdare inom BUP:s heldygnsvård. Autism i praktiken är hans första bok.

Premium Hur ska omgivningen agera för att personer med autism ska få livet att rulla så smidigt som möjligt? Det försöker Torbjörn Engström reda ut i nya handboken "Autism i praktiken". Special Nest har intervjuat honom.

Till vardags är Torbjörn Engström vårdare i barn- och ungdomspsykiatrins heldygnsvård, tidigare har han jobbat på en vuxenpsykiatrisk avdelning inriktad mot neuropsykiatri. Innan han började omskolningen mot vård och omsorg fick Torbjörn Engström höra att han hade ”autismvänlig personlighet”, det vill säga en personlighet präglad av lugn och pålitlighet. – Jag har märkt att det stämmer. Personer med autism litar på mig, jag förstår dem och har tålamod. Vårdpersonalapp

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons