Andreas Andersson

Liv & Hem
Arbetslösheten är hög bland autistiska personer medan kunskapen om autism är låg på arbetsplatserna – men enkla anpassningar kan underlätta yrkeslivet...
Liv & Hem
Intryckskänslighet och svårigheter i det sociala samspelet kan göra vardagen extra stressig för personer med autism. Habilitering och hälsa i Stockholm...
Annons
Liv & Hem
Självmord är vanligare bland personer med autism än inom den övriga befolkningen. Det visar studier från KIND i Stockholm. Nu har den internationella...
Forskning
Fem till femton-formuläret används inom vården för att bedöma barndomssymptom i samband med neuropsykiatriska utredningar av vuxna. Det har dock funnits...