Nästa artikel

  • Tatja Hirvikoski är psykolog och forskare vid Karolinska institutet i Stockholm. 

Premium Fem till femton-formuläret används inom vården för att bedöma barndomssymptom i samband med neuropsykiatriska utredningar av vuxna. Det har dock funnits frågetecken om tillförlitligheten i den information som samlas in via Fem till femton-instrumentet. Nu har en studie genomförts för att bringa klarhet i frågan.

De senaste åren har kunskapen och medvetenheten om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökat i samhället. Som en följd av utvecklingen är det idag många vuxna som får en aha-upplevelse när de känner igen sig i symptomen vid exempelvis adhd och autism, och därför söker sig till en utredning. Under en utredning undersöks inte bara den nuvarande symptombilden, utan man blickar också tillbaka på barndomensåren. En diagnos kan inte ställas om inte vissa symptom – till exempel

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons