Nästa artikel

  • Ida Svensson är psykolog och biträdande enhetschef för Barn- och Ungdomspsykiatrin i Järva.
  • PRIMA Barn- och ungdomspsykiatri i Järva håller till på Rinkebysvängen och har upptagningsområde i Spånga, Tensta, Rinkeby och Kista.
  • Alla unga som är 14 år eller äldre och som söker hjälp hos PRIMA Barn- och ungdomspsykiatri i Järva kallas till hälsosamtal där det sker drogscreening.

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • David Eberhard är läkare, specialist i vuxenpsykiatri och verksamhetschef för PRIMA Maria Beroende på Södermalm i Stockholm.

Premium Att det finns samband mellan adhd och beroendeproblematik är forskningen enig om – ändå hamnar många unga med denna samsjuklighet mellan stolarna. Men det finns mottagningar där unga som söker psykiatrisk hjälp även screenas för droger. PRIMA BUP i Järva jobbar aktivt med drogtester. Special Nest har intervjuat två vårdansvariga på PRIMA.

– Vi vet att hälften av alla unga med skadligt drogbruk har minst en annan psykiatrisk diagnos som adhd eller ångest. Tidigare fångade vi inte upp det, men så startade vi ett projekt tillsammans med Maria Ungdoms beroendecentrum för att hitta riskbruk bland våra unga och erbjuda tidig vård. Nu är verksamheten permanent här i Järva, säger Ida Svensson, biträdande enhetschef för PRIMA Barn- och ungdomspsykiatri. – Risken för att unga ska hamna mellan stolarna är enorm om de har

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons