Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Läkaren Lotta Borg Skoglund menar att beroendevården, socialtjänsten och psykiatrin borde sitta under ett och samma tak.

  • "Adhd är sedan tidigare en känd riskfaktor för missbruk och det bekräftas tydligt i kartläggningen", säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Premium Det är mycket vanligt att personer med beroendeproblematik också är diagnostiserade med adhd. Detta visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkaren och forskaren Lotta Borg Skoglund menar att beroendevården, socialtjänsten och BUP borde sitta under samma tak för att kunna ge patienter med denna samsjuklighet en bättre vård. ”Dagens vård är ineffektiv. Patienter måste springa och återberätta sin historia mellan olika verksamheter”, säger hon till Special Nest.

I augusti 2018 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga förekomsten av samsjuklighet mellan beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Avsikten var att ta reda på hur vanligt det är att personer har både en psykiatrisk diagnos och en missbruksproblematik – på en och samma gång. I slutet på förra året presenterades resultatet, som tecknar en tydlig men dyster bild av den rådande situationen. Under 2017 var det närmare 52 000 personer – 10 år eller äldre – som

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons