Nästa artikel

Över fem procent av pojkarna i tonåren i Sverige får nu läkemedel mot adhd. Men skillnaderna i landet är stora. I vissa kommuner får några få procent ett recept på medicin, i andra drygt 14 procent, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Mer än tio procent av pojkarna i åldersgruppen 10–17 år får adhd-läkemedel i flera kommuner i Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Gävleborgs och Västerbottens län. Ungefär lika många, ett tjugotal kommuner, hade en förskrivning till åldersgruppen på under tre procent.

– Socioekonomiska faktorer kan spela roll. Det kan också finnas skillnader i tillämpningen av diagnosen. Det är angeläget att detta inte speglar en avsaknad av kompetens eller resurser att utreda adhd, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

Han säger att det kan vara så att vissa delar av landet har en överdiagnostisering av adhd, och andra delar en underdiagnostisering.

– Vi följer noga utvecklingen. Det är viktigt att personer som är i behov av läkemedel får det, men även andra insatser som exempelvis psykologiska och pedagogiska kan räcka, säger Peter Salmi.

Pojkar mellan 10 och 17 år är den åldersgrupp som får mest adhd-läkemedel. 5,2 procent av pojkarna gjorde minst ett uttag av adhd-läkemedel under förra året. För flickor i samma ålder är motsvarande siffra 2,2 procent.

– Förekomsten av adhd bland barn i skolåldern har i vetenskapliga studier internationellt uppskattats till omkring fem procent, så nu ligger vi ungefär där man kan förvänta sig vad gäller läkemedelsbehandling vid adhd, säger Peter Salmi.

Kategorier: 
Landsting
Annons