Nästa artikel

  • "Det finns formellt inget krav på diagnos för att få särskilt stöd, men ett sådant krav verkar ändå finnas i praktiken och dessutom bidra till geografiska skillnader i läkemedelsförskrivningen, eftersom det är vanligt att man påbörjar läkemedelsbehandling efter diagnos", säger Peter Salmi.

  • Peter Salmi är utredare på Socialstyrelsen.

Premium Tillgång till adhd-utredning och krav på diagnos för att beviljas särskilt stöd i skolan. Det är två faktorer som kan bidra till de tydliga regionala skillnaderna i förskrivningen av adhd-läkemedel, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Special Nest har tidigare berättat om de märkbara regionala skillnaderna i läkemedelsbehandling vid adhd. I vissa delar av landet är det 14 procent av barnen/ungdomarna från tio till 17 år som använder adhd-läkemedel medan motsvarande siffra i andra områden ligger runt tre procent. Detta samtidigt som förekomsten av adhd bland skolbarn i Sverige har beräknats till mellan 5-7 procent, vilket betyder att läkemedelsförskrivningen i många delar ligger långt under eller över det förv

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons