Nästa artikel

  • Genrebild. Flickan på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • "De nya gränsvärdena för flickor fångar upp flickor med adhd bättre, det vill säga de missar färre som har adhd", säger forskaren Karin Sonnby.

Premium Flickor med adhd får diagnos senare än pojkar, men med en annan poängsättning på ett vanligt förekommande adhd-test inom vården ökar träffsäkerheten i bedömningen – särskilt gällande flickor. Det framkommer av en ny studie från Centrum för klinisk forskning. Karin Sonnby, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, berättar för Special Nest att det kan behövas könsspecifika gränsvärden på WHO:s självrapportskala för adhd.

Ett ofta omdiskuterat problem inom npf-världen är att flickor med adhd får diagnos betydligt senare än pojkar, vilket kan få digra konsekvenser för individen som då inte ges en förklaring till sina besvär eller stöd för att underlätta tillvaron. Men forskare vid Centrum för klinisk forskning* inom Region Västmanland har nu publicerat resultaten av en studie som skulle kunna leda till bättre upptäckt av adhd hos flickor. För att upptäcka misstänkt adhd använder många barn- o

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons