Nästa artikel

En holländsk-svensk studie visar att personer med adhd är mer benägna att vara egenföretagare än andra.

Holländska forskare har nyligen publicerat en studie i European Journal of Epidemiology, där de tittat på relationen mellan ADHD-symptom och egenföretagande.

Resultatet visar att personer med adhd är mer benägna att vara egenföretagare. Förhållandet mellan adhd-symptom och egenföretagande var starkast för hyperaktiva symtom. Det vill säga människor med höga nivåer av hyperaktiva symtom var de som oftast tenderade att vara egenföretagare.

I studien ingick 7 208 svenskar från tvillingregistret och 13 112 holländska studenter.

Adhd-symtom som risktagande, rastlöshet, idérikedom och stor energi kan i egenföretagandet anses vara framgångsfaktorer.

Läs hela studien här

Annons