Nästa artikel

Forskare har i en stor registerstudie kommit fram till att personer med autism har högre risk att dö i förtid än resten av befolkningen. Det gäller nästan alla dödsorsaker.

Personer med autism har 2,5 gånger högre risk att dö i förtid jämfört med resten av befolkningen. Det är slutsatsen av en stor registerstudie, den första av sitt slag, som publicerades i British Journal of Psychiatry i november.

Det gäller nästan alla dödsorsaker. Särskilt hög är risken för kvinnor med autism och en samtidig intellektuell funktionsnedsättning. För gruppen utan intellektuell funktionsnedsättning utgör självmord en särskilt hög riskfaktor, vilket enligt forskarna understryker vikten av vårdprogram för suicidnära patienter i verksamheter som träffar personer med AST.

Annons