Nästa artikel

Hur fungerar skolan för elever med autismspektrumtillstånd? I årets fjärde nummer av tidskriften Elevhälsa är temat autism och fokus ligger på hur skolmiljön kan bli mer inkluderande för elever med ast.

För att personer med någon form av autismspektrumstillstånd, ast, ska få så bra förutsättningar som möjligt att lyckas i skolan krävs en medvetenhet om dessa elevers styrkor och svårigheter.

En bit på vägen i kunskapssamlandet är det senaste numret av Elevhälsan där vi bland annat får veta hur vardagen i skolan upplevs av elever med ast, hur lärmiljön som möter eleverna kan anpassas och hur läroplanens krav på att utveckla vissa förmågor kan ställa till det.

Vi får också läsa om en före detta elevs idé om en drömskola med lika villkor för alla och hur skolpsykologen kan vara till stöd för lärare som möter elever med ast.

I tidningen beskrivs ett arbetsätt där skolan tar tillvara på föräldrarnas kunskap och en modell för hur inkluderande undervisning kan se ut.

Kategorier: 
Skola
Annons