Nästa artikel

  • "Många kan själva ha svårt att förstå varför det är så svårt att skapa nya kontakter", säger Anna Fridell som leder gruppträningar i sociala färdigheter för ungdomar med högfungerande AST.

     

Premium Skaffa kompisar, förebygga missförstånd, lösa konflikter och minska stress. Det här och mycket annat diskuterar barn och ungdomar med högfungerande AST under sina gruppträningar i sociala färdigheter på KONTAKT.

KONTAKT är en manualbaserad färdighetsträning i grupp där barn och ungdomar tränar sociala färdigheter. Målet med gruppträningen är att utveckla förmågan till kommunikation, socialt samspel och socialt beteende i gruppsituationer. Programmet bygger på beteenderiktade principer och utgår från barnens valda problembeteenden. Anna Fridell är PTP psykolog och leder grupper i KONTAKT på kompetenscentrumet KIND. Hon berättar att det finns ett sug efter evidensbaserade arbetsmetoder me

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons